กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

วิชานาฏศิลป์ รำอวยพรวันแม่ประจำปีการศึกษา 2558

IMG_7076

IMG_7077

IMG_7078

IMG_7086