คู่มือนักเรียน และ ผู้ปกครอง

Download pdf: student handbook

การแต่งกายของนักเรียนชาย

 1. 1.     เครื่องแบบนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียน   หรือติดต่อกับทางโรงเรียน ดังนี้

1.1  เสื้อ    แบบเชิ้ต ผ้าขาวเกลี้ยงไม่บางเกินควร ผ่าอกตลอดมีสาบที่อกกว้าง 4 ซม.  ใส่กระดุมสีขาวกลม

ขนาดกว้าง 8-12 ซม.  ลึก 10-13 ซม.  ตามขนาดของเสื้อปักชื่อ นามสกุลเหนือกระเป๋าด้วยไหมสีแดง  ตัวอักษรเส้นทึบสูงครึ่งเซนติเมตร ปักชื่อโรงเรียนชาลีสมุทรด้านขวาของเสื้อ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3ปักดาวด้วยไหมสีน้ำเงิน ตามระดับชั้น   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปักจุดด้วยไหมสีน้ำเงินตามระดับชั้น เลขประจำตัวใช้ตัวเลขไทยปักใต้ชื่อโรงเรียนชาลีสมุทร  ขนาดเสื้อต้องพอดีกับตัวไม่ใหญ่รุ่มร่ามหรือคับตัว หลังเสื้อไม่มีจีบ

1.2  กางเกง  สีกรมท่าขาสั้นระดับเข่า พ้นกลางสะบ้าหัวเข่าประมาณ  5 ซม. เมื่อยืนตรงส่วนกว้างของกางเกงห่างจากขา 8-12 ซม.  ตามขนาดของขาปลายพับเข้าด้านในกว้าง 5 ซม. ผ่าส่วนหน้าใช้ซิปหรือกระดุมขนาดย่อมซ่อนไว้ข้างใน เวลาสวมเสื้อให้สอดลงในกางเกงให้เรียบร้อย  มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ 1ใบ ( กระเป๋ามีจีบข้างละ 3 จีบ ไม่มีกระเป๋าหลัง  มีหูเข็มขัดตรงกลางขอบเพื่อร้อยเข็มขัด )

1.3  เข็มขัด  ให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำกว้าง 3-4 ซม. เวลาคาดทับกางเกงต้องอยู่ในหูกางเกง

ไม่เกินครึ่งน่อง สีขาวล้วนไม่พับปลาย

1.4  ทรงผม  ตัดทรงนักเรียนหรือรองทรงสูงสั้น

 1. 2.    เครื่องแบบลูกเสือ

ลูกเสือสำรอง  ( ประถมศึกษาปีที่ 1-3 )

1        เสื้อ  เสื้อนักเรียนปกติแขนสั้นสีขาว  ตามระเบียบชุดนักเรียนสวมกลัดกระดุมคอ และสอดเสื้อไว้

ในกางเกง

        2.     กางเกง  กางเกงนักเรียนปกติ  ตามระเบียบชุดนักเรียนความยาวไม่เลยหัวเข่า

                     3.     หมวก  หมวกทรงกลมมีกะบังหมวก   สีกรมท่า  แนวตะเข็บรอยต่อและรอบหมวกทาบด้วย

ไหมสีเหลือง  มีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือ  ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจำกองแล้ว

4   ผ้าผูกคอ  ผ้ารูปสามเหลี่ยม  สีเหลืองขลิบสีน้ำเงิน มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน ( ตามแบบที่โรงเรียนจำหน่าย

ห่วงรัดผูกคอ ( วอคเกิ้ล )  ลักษณะหรือแบบของลูกเสือที่มีจำหน่วยโดยทั่วไป สวมรัดผ้าผูกคอ  บริเวณกระดุมคอ

              6  เข็มขัด  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีน้ำตาล  กว่างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

7   ถุงเท้า  สีขาวตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด สวมดึงสุดความยาวไม่พับ

รองเท้า  หนัง หรือ ผ้าใบสีดำ ตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องหมายต่างๆ

ป้ายชื่อ  ปักบนตัวเสื้อตามที่ระเบียบโรงเรียนกำหนด ให้ปักบนตัวเสื้อนักเรียนตามปกติ

เครื่องหมายลูกเสือสำรอง   เป็นผ้าสีกรมท่าภายในมีรูปหน้าเสือติดที่หน้าอกเสื้อด้านซ้ายเหนือกระเป๋า

ป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นผ้าสีแดงลักษณะโค้ง  ปักชื่อโรงเรียนชาลีสมุทร  ติดตามโค้งแขนเสื้อด้านขวา  กึ่งกลางจีบแขนเสื้อห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ  1  ซม.

เครื่องหมายหมู่  เป็นผ้าสามาเหลี่ยมด้านเท่า  ด้านละ 3.5 ซม. ที่ตามหมู่ที่ลูกเสือประจำอยู่ติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย กึ่งกลางจีบแขนเสื้อ  ห่างจากตะเข็บเสื้อลงมา 1 ซม.

เครื่องหมายนายหมู่  รองนายหมู่  ผ้าแถบสีเหลือง  กว้าง 1 ซม. เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้าย  เหนือปลายแขนเสื้อ  5  ซม.  นายหมู่ 2 แถบ  เว้นระหว่างแถบ 1 ซม.  และรองนายหมู่  1  แถบ  เมื่อได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

เครื่องหมายชั้น  รูปดาว  6  แฉก   ทำด้วยโลหะสีเงิน  ติดที่ใต้เครื่องหมายหน้าหมวกตามระดับชั้นที่สอบได้ ติดเมื่อผ่านทดสอบตามหลักสูตร

ลูกเสือสามัญ  ( ประถมศึกษาปีที่ 4-6 )

1        เสื้อ  เสื้อคอปกแขนสั้นสีกากี  ( ตามแบบชุดลูกเสือ ) สวมกลัดกระดุมคอ และสอดเสื้อไว้ในกางเกง

      2.   กางเกง  กางเกงขาสั้นสีกากี  ( ตามแบบชุดลูกเสือ )  ความยาวไม่เลยหัวเข่า

                   3.     หมวก  หมวกปีกกว้างสีกากี  พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันสีเหลือง มีตราคณะลูกเสือป่งชาติอยู่ตรงกลาง มีเข็มขัดรัดรอบหมวก ทำด้วยหนัง หรือ หนังเทียมมีสายรัด หลักศีรษะทำด้วยเชือกสีกากี ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจำการแล้ว 

4   ผ้าผูกคอ  ผ้ารูปสามเหลี่ยม  สีเหลืองขลิบสีน้ำเงิน มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ขนาดฐานกว้าง 90-10  ซม.

ห่วงรัดผูกคอ ( วอคเกิ้ล )  ลักษณะหรือแบบของลูกเสือที่มีจำหน่วยโดยทั่วไป สวมรัดผ้าผูกคอ  บริเวณกระดุมคอ

            6  เข็มขัด  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีน้ำตาล  กว่างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติ

7   ถุงเท้า  ถุงเท้าชนิดยาวสีกากี   ชนิดผ้าฝ้าย ที่มีความยาวเมื่อสวมดึงตึงสุดแล้วเลยหัวเข่า  และพับไว้ใต้ข้อพับเข่า  ขนาดความกว้างรอยพับ  ประมาณ  2 นิ้ว  ได้อย่างน้อย 1 พับ ( ไม่ควรใช้ชนิดไนลอน )

รองเท้า  หนัง หรือ ผ้าใบสีดำ หุ้มส้นชนิดผูกไม่มีลวดลาย

เครื่องหมายต่างๆ

ป้ายชื่อ  ป้ายผ้าพื้นสีขาว  ปักด้วยอักษรสีดำ พับขอบปลายผ้าให้ได้ขนาดความกว้าง  1   นิ้ว ยาวเท่าขนาดของกรเป๋าเสื้อ  แล้วเย็บติดไว้เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวามือ

ป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นผ้าสีแดงลักษณะโค้ง  ปักชื่อโรงเรียนชาลีสมุทร  ติดตามโค้งแขนเสื้อด้านขวา  กึ่งกลางจีบแขนเสื้อห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ  1  ซม.

            3  เครื่องหมายหมู่  เป็นผ้าแถบขนาดกว้าง 2 ซม.  ยาว 14 ซม. 4 แถบซ้อนกัน  มีสีตามหมู่ที่ลูกเสือประจำอยู่ติดที่แขนเสือใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม. สามเหลี่ยมด้านเท่าด้านละ 3.5  ซม.

เครื่องหมายนายหมู่  รองนายหมู่  ผ้าแถบสีขาว  กว้าง 1.5 ซม. มีจำนวนแถบ และติดเมื่อได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

4.1  หัวหน้านายหมู่ 3 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งโดยติดข้างสาบกระเป๋าข้างละ 1 แถบ และกึ่งกลางสาบกระเป๋า 1 แถบ ( ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง )

4.2  นายหมู่ 2 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งโดยติดข้างสาบกระเป๋า  ข้างละ 1 แถบ

4.3  รองนายหมู่ 1 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งโดยติดข้างสาบกระเป๋าด้านที่ชิดกับสาบกระดุมเสื้อ  ข้างละ 1 แถบ

เครื่องหมายชั้น  มี 3 ชั้น  ตามระดับชั้นที่สอบได้ ติดเมื่อผ่านทดสอบตามหลักสูตร  คือ

5.1  ลูกเสือตรี ทำด้วยผ้ามีกากี  รูปโล่ มีรูปหน้าเสือไม่มีแถบคิดพจน์ “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” ใต้รูปหน้าเสือที่กึ่งกลางกระเป๋าซ้าย

5.2  ลูกเสือโท  ทำด้วยผ้ามีกากี  รูปไต  มีตัวอักษร “ ลูกเสือ ” และ “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างปลายแขนเสื้อกับตะเข็บไหล่เสื้อ

5.3  ลูกเสือเอก  ทำด้วยผ้ามีกากี  รูปโล่ มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติมีแถบคิดพจน์ “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” ใต้รูปหน้าเสือติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือเครื่องหมายลูกเสือโทขึ้นมา 1 ซม.

3.  ชุดพลศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เสื้อ        เสื้อเชิ้ตสีม่วงคอโปโล

กางเกง   กางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า

ถุงเท้า     ถุงเท้าสีขาว

รองเท้า        รองเท้าผ้าใบสีขาว

การแต่งกายของนักเรียนหญิง

 1. 1.     เครื่องแบบนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นักเรียนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนทุกครั้งที่มาโรงเรียน   หรือติดต่อกับทางโรงเรียน ดังนี้

เสื้อ    เสื้อสีขาว  ปกฮาวาย  แขนสั้นทรงกระบอก  ผ่าหน้ากระดุมขาว 5 เม็ด  มีกระเป๋าอยู่บนอกด้านซ้าย

กระโปรง  กระโปรงจีบทวิชรอบ 8 กลีบ  เย็บลงมาครึ่งสะโพก   ติดซิปด้านข้างซ้ายเอ็วรูด   ติดตะขอด้านขวามีกระเป๋าข้าง

ทรงผม  ถักเปีย  2  ข้าง ใช้ยางรัดผมสีดำ  ผูกโบว์ตามสีที่โรงเรียนกำหนด ( สีน้ำเงิน  สีกรมท่า  สีดำ  สีขาว )

ถุงเท้า    ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย พับหุ้มข้อเท้า

รองเท้า  รองเท้านักเรียน หนังสีดำไม่มีลวดลาย สายรองเท้าเป็นเนื้อเดียวกับตัวรองเท้า ส้นต้องไม่สูงเกิน 2 ซม.

 1. 2.    เครื่องแบบเนตรนารี

เนตรนารีสำรอง  ( ประถมศึกษาปีที่ 1-3 )

เสื้อ  เสื้อนักเรียนปกติแขนสั้นสีขาว  ตามระเบียบชุดนักเรียน

         กระโปรง   กระโปรงนักเรียนปกติ  ตามระเบียบชุดนักเรียนความยาวไม่เลยหัวเข่า

                     หมวก  หมวกทรงกลมมีกะบังหมวก   สีกรมท่า  แนวตะเข็บรอยต่อและรอบหมวกทาบด้วย

ไหมสีแดง มีตราหน้าหมวกรูปเครื่องหมายเนตรนารี  ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจำกองแล้ว

ผ้าผูกคอ  ผ้ารูปสามเหลี่ยม  สีเหลืองขลิบสีน้ำเงิน มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ฐาน ( ตามแบบที่โรงเรียนจำหน่าย

ห่วงรัดผูกคอ ( วอคเกิ้ล )  ลักษณะหรือแบบของลูกเสือที่มีจำหน่วยโดยทั่วไป สวมรัดผ้าผูกคอ  บริเวณกระดุมคอ

             ถุงเท้า  สีขาวตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด สวมดึงสุดความยาวไม่พับ

รองเท้า  หนัง หรือ ผ้าใบสีดำ ตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องหมายต่างๆ

ป้ายชื่อ  ปักบนตัวเสื้อตามที่ระเบียบโรงเรียนกำหนด ให้ปักบนตัวเสื้อนักเรียนตามปกติ

   เครื่องหมายเนตรนารีสำรอง   เป็นโลหะ  ฉลุลายเป็นรูปนางฟ้าในท่ารำติดที่อกด้ายซ้าย

ป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นผ้าสีแดงลักษณะโค้ง  ปักชื่อโรงเรียนชาลีสมุทร  ติดตามโค้งแขนเสื้อด้านขวา  กึ่งกลางจีบแขนเสื้อห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ  1  ซม.

เครื่องหมายหมู่  เป็นผ้าสามาเหลี่ยมด้านเท่า  ด้านละ 3.5 ซม. ที่ตามหมู่ที่ลูกเสือประจำอยู่ติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย กึ่งกลางจีบแขนเสื้อ  ห่างจากตะเข็บเสื้อลงมา 1 ซม.

เครื่องหมายนายหมู่  รองนายหมู่  ผ้าแถบสีเหลือง  กว้าง 1 ซม. เย็บติดรอบแขนเสื้อด้านซ้าย  เหนือปลายแขนเสื้อ  5  ซม.  นายหมู่ 2 แถบ  เว้นระหว่างแถบ 1 ซม.  และรองนายหมู่  1  แถบ  เมื่อได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

เครื่องหมายชั้น  รูปดาว  6  แฉก   ทำด้วยโลหะสีเงิน  ติดที่ใต้เครื่องหมายหน้าหมวกตามระดับชั้นที่สอบได้ ติดเมื่อผ่านทดสอบตามหลักสูตร

เนตรนารีสามัญ  ( ประถมศึกษาปีที่ 4-6 )

เสื้อ  เสื้อคอปกแขนสั้นสีเขียว  ( ตามแบบชุดเนตรนารี ) สวมกลัดกรุดุมคอ และสอดเสื้อไว้ในชาย

ประโปรง

 กระโปรง  กระโปรงเนตรนารีสีเขียว  ( ตามแบบชุดเนตรนารี )  ความยาวคลุมหัวเข้าแต่ไม่เลยกลางแข้ง

              หมวก  หมวกเนตรนารีสีเขียว  ปีกหมวกด้านหน้าและด้านข้างปล่อย  ปีกข้างหลังพับขึ้นเย็บยึดปีกหมวก  ด้วยกระดุมผ้าสีเขียว  มีตราเนตรนารีทำด้วยดลหะติดอยู่ตรงกึ่งกลางด้านหน้าหมวก ได้รับเมื่อสอบผ่านและเข้าพิธีประจำการแล้ว 

ผ้าผูกคอ  ผ้ารูปสามเหลี่ยม  สีเหลือง มีตราคณะลูกเสือจังหวัดติดอยู่ที่ขนาดฐานกว้าง 90-10  ซม.

ห่วงรัดผูกคอ ( วอคเกิ้ล )  ลักษณะหรือแบบของลูกเสือที่มีจำหน่วยโดยทั่วไป สวมรัดผ้าผูกคอ  บริเวณกระดุมคอ

          เข็มขัด  สายเข็มขัดเป็นหนัง หรือหนังเทียมสีน้ำตาล  กว่างไม่เกิน 3 ซม. หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีตราเนตรนารี

7   ถุงเท้า  สีขาวตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด  สวมดึงตึงสุดความยาวแล้วพับเรียบร้อยไว้เหนือตาตุ่ม

รองเท้า  หนังสีดำ ตามระเบียบชุดนักเรียนที่โรงเรียนกำหนด

เครื่องหมายต่างๆ

ป้ายชื่อ  ป้ายผ้าพื้นสีขาว  ปักด้วยอักษรสีดำ พับขอบปลายผ้าให้ได้ขนาดความกว้าง  1   นิ้ว ยาวเท่าขนาดของกรเป๋าเสื้อ  แล้วเย็บติดไว้เหนือกระเป๋าเสื้อด้านขวามือ

ป้ายชื่อโรงเรียน  เป็นผ้าสีแดงลักษณะโค้ง  ปักชื่อโรงเรียนชาลีสมุทร  ติดตามโค้งแขนเสื้อด้านขวา  กึ่งกลางจีบแขนเสื้อห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ  1  ซม.

            3  เครื่องหมายหมู่  เป็นผ้าแถบขนาดกว้าง 2 ซม.  ยาว 14 ซม. 4 แถบซ้อนกัน  มีสีตามหมู่ที่ลูกเสือประจำอยู่ติดที่แขนเสือใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย 1 ซม. สามเหลี่ยมด้านเท่าด้านละ 3.5  ซม.

เครื่องหมายนายหมู่  รองนายหมู่  ผ้าแถบสีขาว  กว้าง 1.5 ซม. มีจำนวนแถบ และติดเมื่อได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

4.1  หัวหน้านายหมู่ 3 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งโดยติดข้างสาบกระเป๋าข้างละ 1 แถบ และกึ่งกลางสาบกระเป๋า 1 แถบ ( ให้เครื่องหมายลูกเสือตรีทับแถบกลาง )

4.2  นายหมู่ 2 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งโดยติดข้างสาบกระเป๋า  ข้างละ 1 แถบ

4.3  รองนายหมู่ 1 แถบ ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้ายตามแนวตั้งโดยติดข้างสาบกระเป๋าด้านที่ชิดกับสาบกระดุมเสื้อ  ข้างละ 1 แถบ

เครื่องหมายชั้น  มี 3 ชั้น  ตามระดับชั้นที่สอบได้ ติดเมื่อผ่านทดสอบตามหลักสูตร  คือ

5.1  ลูกเสือตรี ทำด้วยผ้ามีกากี  รูปโล่ มีรูปหน้าเสือไม่มีแถบคิดพจน์ “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” ใต้รูปหน้าเสือที่กึ่งกลางกระเป๋าซ้าย

5.2  ลูกเสือโท  ทำด้วยผ้ามีกากี  รูปไต  มีตัวอักษร “ ลูกเสือ ” และ “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางระหว่างปลายแขนเสื้อกับตะเข็บไหล่เสื้อ

5.3  ลูกเสือเอก  ทำด้วยผ้ามีกากี  รูปโล่ มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติมีแถบคิดพจน์ “ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ” ใต้รูปหน้าเสือติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือเครื่องหมายลูกเสือโทขึ้นมา 1 ซม.

3.  ชุดพลศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

เสื้อ        เสื้อเชิ้ตสีม่วงคอโปโล

กางเกง   กางเกงวอร์มขายาวสีกรมท่า

ถุงเท้า     ถุงเท้าสีขาว

รองเท้า        รองเท้าผ้าใบสีขาว

 

 

 

การมาเรียน

 1. นักเรียนต้องมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 07.50 น.
 2. นักเรียนที่ผู้ปกครองนำรถเข้ามารับ – ส่งภายในบริเวณโรงเรียน  ให้จอดรถรับ – ส่ง  ในบริเวณที่ทางโรงเรียนกำหนดให้  เพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
 3. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้วให้นำกระเป๋าไปเก็บไว้ที่ห้องให้เรียบร้อย
 4. เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียนจนถึงเวลาเลิกเรียน  ยกเว้นได้รีบอนุญาตจากทางโรงเรียน
 5. เมื่อนักเรียนได้ยินสัญญาณเข้าแถวเวลา  07.50 น.  ต้องหยุดทำกิจกรรมทุกอย่าง แล้วรีบเข้าแถวให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวทำกิจกรรมหน้าเสาธง

การมาโรงเรียนสาย

 1. เมื่อนักเรียนมาไม่ทันทำกิจกรรมหน้าเสาธง  ( เคารพธงชาติเวลา 07.50 น. ) ให้ปฏิบัติดังนี้

1.1  เข้าแถวแยกต่างหากตามที่โรงเรียนกำหนดร่วมเคารพธงชาติและทำกิจกรรมหน้าเสาธง

1.2  นักเรียนที่มาโรงเรียนหลังเวลา 08.30 น. เป็นต้นไปให้มาขอรับใบอนุญาตเข้าห้องและลงชื่อที่ฝ่าย

กิจการนักเรียน

1.3  นักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตเข้าห้องแล้วนำส่งครูประจำชั้น / ประจำวิชา

การลา

การลาป่วย

 1. แจ้งกับครูประจำชั้นทางโทรศัพท์  หากติดต่อครูประจำชั้นไม่ได้ให้แจ้งห้องธุรการ โทรศัพท์ 0-2589-6451
 2. ส่งจดหมายลาครูประจำชั้นในวันที่นักเรียนกลับมาเรียนเพื่อเป็นหลักฐานการลาป่วย
 3. การลาป่วย  3  วันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองแพทย์

การลากิจ

 1. เมื่อนักเรียนทราบล่วงหน้าว่าจะต้องลากิจให้นักเรียนส่งใบลาที่ครูประจำชั้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 2. กรณีไม่ทราบล่วงหน้าให้ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้นทางโทรศัพท์   หากติดต่อครูประจำชั้นไม่ได้ให้

แจ้งห้องธุรการ โทรศัพท์ 0-2589-6451

หมายเหตุ    การลาทุกประเภทต้องมีผู้ปกครองลงชื่อกำกับรับรองในใบลานั้นจึงถือว่าถูกต้อง

การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

นักเรียนที่ลาออกนอกบริเวณโรงเรียนจะต้องปฏิบัติดังนี้

 1. เมื่อนักเรียนมีความจำเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องมีเหตุอันควรและได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง  โดยมีผู้ปกครองมารับและลงชื่อรับนักเรียนที่ห้อองธุรการ
 2. การกลับเข้ามาโรงเรียนผู้ปกครองต้องลงชื่อที่ห้องธุรการ
 3. นักเรียนที่ออกนอกโรงเรียนโดยพลการถือว่าหนีเรียน

การเข้าแถวและเดินแถว

 1. การเดินแถวขึ้นชั้นเรียนให้เดินอย่างเป็นระเบียบ  นักเรียนต้องไม่เล่นและคุยกัน โดยมีครูหรือกลุ่มประธานนักเรียนคอยดูแลตามจุดที่นักเรียนเดิน
 2. การเข้าให้เข้าแถวแบบหมู่ลูกเสือ  หรือแถวตอนลึกเรียงลำดับความสูง  โดยให้นักเรียนที่เตี้ยอยู่หน้าสุด
 3. เมื่อมีการเปลี่ยนสถานที่เรียนต้องเดินแถวให้เป็นระเบียบไม่เล่นและคุยกัน

การดูแลสาธารณสมบัติของโรงเรียน

 1. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนทั่วไปให้สะอาด
 2. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและทรัพย์สินต่างๆ ของห้องเรียนให้อยู่ในสภาพดีและเรียบร้อยอยู่เสมอ
 3. ทำความสะอาดทุกวันตามเวรที่ได้รับมอบหมายหรือตามวันเวลาที่ตกลงไว้กับครูประจำชั้น
 4. ไม่ขีด เขียน โต๊ะ  เก้าอี้  ฝาผนังและประตู  หน้าต่าง  ของห้องเรียน  ห้องน้ำให้สกปรกและไม่ทำลายสิ่งของต่างๆ ดังกล่าวให้ชำรุดเสียหาย
 5. ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและรับทาตามที่กำหนดจากทางโรงเรียนในกรณีทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน

มารยาทและการแสดงความเคารพของนักเรียน

 1. นักเรียนต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำตักเตือนของคุณครูทุกคน
 2. นักเรียนต้องมีกิริยาวาจาสุภาพและมีมารยาทอันดีงาม  รู้จักกล่าวคำว่า “ สวัสดีครับ ”  “ สวัสดีค่ะ ”

“ ขอโทษครับ ” “ ขอโทษค่ะ” “ ขอบคุณครับ ” “ ขอบคุณค่ะ ” ในโอกาสอันควรแก่ครูบาอาจารย์  ผู้ใหญ่แลเพื่อนนักเรียนทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน  ซึ่งในการยกมือไหว้แต่ละครั้งให้นักเรียนปฏิบัติในการไหว้อย่างไทยให้ถูกต้องดังนี้

2.1  การไหว้ระดับที่ 1 การไหว้พระ  ได้แก่  การไหว้ พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  รวมทั้งปูชนียสถาน  ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ได้ ให้ประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้ว  ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก

2.2   การไหว้ระดับที่ 2  การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่อายุมากกว่า   ได้แก่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  พ่อ  แม่  ครู  อาจารย์  และผู้ที่เราเคารพนับถือให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้ว

2.3  การไหว้ระดับที่ 3  การไหว้บุคคลทั่วๆ ไป ที่เคาระนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยให้ประนมมือแล้วยกขึ้น พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบจมูก  ( สำหรับการไหว้ในระดับที่ 3 นี้ จะใช้แสดงความเคารพผู้ที่มีอายุเท่ากันหรือเพื่อนกันได้ด้วย   โดยยืนตรงไหว้ไม่ต้องค้อมศีรษะ )

3.  เมื่อนักเรียนยืนหรือนั่งอยู่กับที่ ถ้าครูเดินผ่านในระยะใกล้พอสมควรให้แสดงความเคารพด้วยการยืนตรง  โค้งคำนับหรือไหว้

4.  เมื่อนักเรียนเดินหรือวิ่ง หรือพบครูในระยะใกล้ให้หยุดยืนตรงแสดงความเคารพด้วยการโค้งคำนับหรือไหว้เมื่อครูเดินผ่านไปแล้วจึงเดินต่อไป

5.  นักเรียนที่ยืนพูดกับครูต้องยืนตรงในลักษณะสำรวม  ห่างจากครูพอสมควร  เมื่อพูดเสร็จแล้วให้แสดงความเคารพด้วยการโค้งคำนับหรือไหว้

6.  การแสดงความเคารพภายนอกโรงเรียนให้แสดงความเคารพโดยการไหว้แล้วกล่าวคำว่า “ สวัสดีครับ ”

“ สวัสดีค่ะ ”

7.  ลูกเสือที่อยู่ในเครื่องแบบให้ทำความเคารพตามระเบียบของลูกเสือ

8.  นักเรียนต้องทำความเคารพเมื่อพบครูหน้าประตูโรงเรียน  ในกรณีที่มีสัมภาระให้วางสัมภาระลงแล้วจึงทำความเคารพ

9.  ขณะที่นักเรียนเดินแถว ไม่ต้องหยุดไหว้ครูเพราะการเดินอย่างเรียบร้อยถือว่าเป็นการให้ความเคารพครูอยู่แล้ว

10. นักเรียนต้องสุภาพ  อ่อนโยน  ต่อบุคคลทั่วไปและไม่กล่าวคำหยาบหรือพูดส่อเสียด

11. นักเรียนต้องไม่ประพฤติสิ่งใดให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงโรงเรียน

การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน

การรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชาลีสมุทรเปิดรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสามัญ  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.   เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3

2.  วัน – เวลาเปิดรับสมัคร

2.1  รับสมัครตลอดปีการศึกษา

2.2  วันจันทร์ – วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  07.30 – 17.00 น.

2.3   วันเสาร์   ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.

3.   สถานที่สมัครเรียนห้องธุรการของโรงเรียนชาลีสมุทร

4.   เอกสารประกอบการสมัคร

4.1  ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 1 ฉบับ

4.2  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  2  รูป ( รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

4.3  สำเนาสูติบัตร หรือสานาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1  ฉบับ

4.4  หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษายู่ชั้นอนุบาล 3   จำนวน   1   ฉบับ

5.   ค่าธรรมเนียมการจองสถานที่เรียนเป็นจำนวนเงิน  500  บาท

การรับนักเรียนแทรกชั้น

โรงเรียนชาลีสมุทรเปิดรับนักเรียนแทรกชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.   วัน – เวลาเปิดรับสมัคร

1.1  รับสมัครตลอดปีการศึกษา

1.2  วันจันทร์ – วันศุกร์   ตั้งแต่เวลา  07.30 – 17.00 น.

1.3   วันเสาร์   ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.

2.   สถานที่สมัครเรียนห้องธุรการของโรงเรียนชาลีสมุทร

3.   เอกสารประกอบการสมัคร

3.1  สำเนาสูติบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ฉบับ

3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบิดา  มารดา และนักเรียน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1

ฉบับ  ( กรณีที่ชื่อบิดา  มารดา และนักเรียน อยู่ในทะเบียนบ้านคนละฉบับ ต้องถ่านสำเนา

ให้ครบทุกคน )

3.3  สำเนาการเปลี่ยนชื่อบิดา   มารดา  และนักเรียน ( ถ้ามี ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน

1 ฉบับ

3.4  รูปถ่าย  1.5  นิ้ว  ชุดนักเรียนของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

3.5  เอกสาร ปพ.7 ใบรับรองการศึกษาจากสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่

4.    เอกสารประกอบการสมัครดังต่อไปนี้

4.1  ปพ. 1 เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน      1 ฉบับ

4.2  ปพ. 4 แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์    1 ฉบับ

4.3  ปพ. 6 แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล    1 ฉบับ

4.4  ปพ. 8 เอกสารระเบียนสะสม       1 ฉบับ

4.5 ปพ. 9  สมุดบันทึกผลการเรียนรู้      1 ฉบับ

การขอรับเอกสารรับรองคุณสมบัตินักเรียน ( ใบรับรอง )

1.  แจ้งห้องธุรการเพื่อเขียนคำร้องขอใบรับรองที่ห้องธุรการ ( ผู้ปกครองต้องแจ้งล่วงหน้าเป็น

จำนวน 5  วัน )

2.  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  1  รูป ( รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

ค่าธรรมเนียมการขอเอกสาร

1.  ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองการศึกษา                         ฉบับละ  20  บาท

2.  ค่าธรรมเนียมออกใบรับรองการศึกษาแบบมีผลการเรียน             ฉบับละ  20  บาท

หมายเหตุ      สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  การออกใบรับรองในครั้งแรกจะไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม  แต่ถาครั้งต่อไปเสียค่าธรรมเนียมฉบับละ  20  บาท

การลาออกและการจำหน่ายออก

นักเรียนที่ลาออกระหว่างปีการศึกษา

นักเรียนที่ยังไม่จบหลักสูตร แต่ประสงค์จะลาออกจากโรงเรียน  ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1.  ผู้ปกครองกรอกข้อมูลแจ้งความจำนงขอย้ายนักเรียนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อตรวจสอบการติด

ค้างค่าธรรมเนียมการเรียน

2.  ผู้ปกครองต้องแจ้งชื่อ และที่อยู่ของโรงเรียนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ ต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อจะได้

ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งตัวต่อไป

3.  รูปถ่ายชุดนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน  4  รูป ( รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

4.  ผู้ปกครองรับเอกสารหลังยื่นคำร้องในวันที่ 31  มีนาคม  ( ในกรณีที่ลาออกเมื่อจบปีการศึกษา  )

หรือ รับเอกสารหลังยื่นคำร้อง 7  วันทำการ  ( ในกรณีที่ย้ายโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 )                                  ข้อควรระวัง       การลาออกในกรณีที่ยังไม่จบหลักสูตรผู้ปกครองต้องต้องติดต่อยื่นคำร้องก่อน

วันที่  30  เมษายนของทุกปี   ถ้าหลังจากวันที่ 30  เมษายน  จะต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมการเรียนตามระเบียบของทางราชการ หรือ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ

ทางโรงเรียน

นักเรียนลาพักการเรียน

ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียนจำนวน  1,000  บาท  เพื่อคงสภาพนักเรียนของโรงเรียนชาลีสมุทร  ( ลาพักการเรียนหมายถึง มีเหตุจำเป็นที่ต้องหยุดเรียนเกิน 1  ปีการศึกษา

            ข้อควรระวัง    ในการลาพักการเรียนทางโรงเรียนอนุญาตให้ลาพักการเรียนได้ 1 ปีการศึกษา  หากพ้น 1 ปีการศึกษาแล้ว   นักเรียนไม่กลับมารายงานตัวหรือผู้ปกครองไม่ได้ติดต่อฝ่ายธุรการ – การเงินของโรงเรียน   ทางโรงเรียนจะทำการจำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนตามระเบียบต่อไป

การจำหน่ายออก

โรงเรียนจะจำหน่ายนักเรียนออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังนี้

4.3.1  จบการศึกษา

4.3.2  ลาออก

4.3.3  เสียชีวิต

4.3.4  โรงเรียนจำหน่ายออก

การอนุมัติและจัดทำเอกสารจบหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา ( ปพ.1ป )

ทางโรงเรียนจะอนุมัติการจบหลักสูตรหลังจากดำเนินการวัดผลประเมินผลนักเรียนทุกคนเรียบร้อย และจะอนุมัติจบประมาณวันที่ 31  มีนาคม   ของปีการศึกษานั้นๆ  โดยนักเรียนที่จบหลักสูตรจะมารับเอกสารได้ในวันที่ 31  มีนาคม  เป็นต้นไป

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง

 1.  เมื่อผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียนต้องแต่งกายสุภาพ
 2. ไม่ขึ้นบนอาคารเรียน  หากมีความจำเป็นต้องพบนักเรียนให้แจ้งห้องธุรการเพื่อโทรศัพท์ลงมาพบผู้ปกครองที่ห้องธุรการ
 3. ให้จอดรถในบริเวณที่โรงเรียนจัดให้ ( หากพื้นที่เต็ม ทางโรงเรียนต้องขออภัยมา  ณ  ที่นี้ )
 4. หากผู้ปกครองมีความประสงค์จะรับประทานอาหาร ทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่ไว้ใต้อาคารอนุบาล พร้อมทั้งมีอาหารจำหน่าย
 5. เวลาเปิด – ปิดประตูโรงเรียน

เวลาเช้า   06.00 – 09.00 น.

เวลาบ่าย   14.30 – 18.00 น.

 1.  ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับนักเรียน กลับบ้านได้และ / หรือ ให้ผู้อื่นมารับแทนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง
 2. กรณีที่นักเรียนขึ้นรถโรงเรียน  หาผู้ปกครองมีความประสงค์จะมารับนักเรียนเองให้แจ้งล่วงหน้าที่ห้องธุรการก่อนเวลา  14.00 น.
 3. ในกรณีที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านหลังเวลา 18.00 น. ต้องชำระเงินจำนวน 100 บาทให้กับครูเวรประจำวัน
 4. ในกรณีที่ครูผู้สอนเรียกเก็บเงินจากนักเรียนให้ผู้ปกครองแจ้งผู้บริหารเพื่อทราบรายละเอียดของความจำเป็น   เนื่องด้วยทางโรงเรียนไม่มีนโยบายให้ครูเก็บเงินจากนักเรียน  ยกเว้นการทำบุญ  การบริจาคสิ่งของเพื่อการกุศล

 

การรับส่งนักเรียน

จุดรับส่ง โรงเรียนจัดจุดรับส่งไว้ 3จุดดังนี้ (กรุณาดูแผนที่ด้านหลัง)

จุดรับส่งที่ 1  หน้าอาคารอนุบาล   (เฉพาะอนุบาล)

จุดรับส่งที่ 2   หน้าอาคารประถม  (สำหรับชั้นประถม)

จุดเสริมพิเศษ  กรณีฉุกเฉินเท่านั้น บริเวณด้านทางออกประตู 2

 

จุดจอดรถในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจอดครั้งคราว  (ลานจอดรถในโรงเรียน)

-ลานจอดรถด้านหน้าของโรงเรียน ในช่วงเวลา 6.30น.-10.00 น.(วันจันทร์-เสาร์) และในช่วง เวลา15.00 น.-18.00 น. จอดได้ 5 นาที(วันจันทร์-เสาร์)

-ขอสงวนพื้นที่ลาดจอดรถหน้าโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ท่านผู้ปกครอง จอดรถไว้ภายในโรงเรียนเด็ดขาด

การจอดรถในโรงเรียนเพื่อรับ-ส่งนักเรียนทุกช่วงชั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนในชั้นเด็กเล็ก / เตรียมอนุบาล

 

ข้อควรปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎจราจร

2. นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมลงจากรถเมื่อเข้าบริเวณโรงเรียน

3. ลงจากรถเมื่อเทียบจอด ณ จุดรับส่งเท่านั้น  ไม่ลงรถกลางถนนเด็ดขาด

 

การรับนักเรียนเด็กเล็ก – อนุบาล 3 หลังเลิกเรียน

เพื่อรับนักเรียนได้เร็วขึ้น ผู้ปกครองโทรแจ้งก่อนถึงโรงเรียน อย่างน้อย 20 นาที

ได้ที่ โทร. 02 589 6451 โทรแจ้งครูประจำชั้น

 

วิธีแรก : ผู้ปกครองมารับด้วยตนเองที่หน้าประตูอนุบาล

1. ผู้ปกครองหยิบบัตรรับนักเรียนหน้าประตูอนุบาล  ยื่นให้ครูเวรพร้อมบัตรผู้ปกครอง

2. คุณครูจะพานักเรียนมาส่งให้

 

วิธีที่สอง : ผู้ปกครองขับรถเข้ามารับนักเรียนโดยไม่ลงจากรถ

1. เมื่อเข้าบริเวณโรงเรียน  ให้นำป้ายชื่อนักเรียนวางหน้ากระจกรถ (ด้านใน)

2. ถึงจุดรับส่งที่ 1 ให้เปิดสัญญาณไฟกระพริบและเป็ดกระจกรถเพื่อแสดงบัตรผู้ปกครองต่อคุณครู

3. คุณครูจะพานักเรียนมาส่งให้ขึ้นรถ

สำคัญมาก : ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน  ติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อนทุกครั้ง