สมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

We are looking for the Filipino teachers who can teaching in Bangkok(Laksi) as soon as possible,
Qualifications :
1. Filipino.
2. At least 1 year experience teaching in kindergarten.
3. Bachelor’s Degree (Education major a plus).
4. Love to be with children.
please apply in person or via E-mail: chalee6451@gmail.com

ครูธุรการ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • จัดเตรียมเอกสารงานธุรการที่เกี่ยวข้อง (หนังสือราชการ ทะเบียนนักเรียน ทะเบียนครู)
 • ให้ข้อมูลและแนะนำข้อมูลการเรียนต่างๆ แก่ผู้ปกครองหรือผู้มาติตต่อ
 • รับผิดชอบงานรับสมัครนักเรียน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพดี ประสานงานเจรจาต่อรองได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • กรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกและส่งที่ E-mail: chalee6451@gmail.com

วิทยาศาสตร์

   คุณสมบัติ

   1. มีประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
   3. มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน
   4. เงินเดือนตามวุฒิและความสามารถ

ครูคณิตศาสตร์

   คุณสมบัติ

   1. มีประสบการณ์ด้านการสอนคณิตศาสตร์
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
   3. มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน
   4. เงินเดือนตามวุฒิและความสามารถ

ครูภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติ

   1. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
   3. มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน
   4. เงินเดือนตามวุฒิและความสามรถ

ครูภาษาไทย

   คุณสมบัติ

   1. มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย
   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
   3. มีความรับผิดชอบและตั้งใจในการทำงาน
   4. เงินเดือนตามวุฒิและความสามารถ

ใบสมัครครูและพนักงาน

สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกส่งมาที่ chalee6451@gmail.com