ติดต่อ

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

 โรงเรียนชาลีสมุทร: เลขที่ 111/1 หมู่ 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์งาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-589-6451  โทร.มือถือ 061-5074662 โทรสาร. 02-954-0890
E-mail:chalee6451@gmail.com
 
สอบถามสมัครเรียน/ระเบียบการ ติดต่อมือถือ 061-5074662 ได้ตลอดเวลา

แบบฟอร์มติดต่อ

….การเชื่อมโยงแบบอีเมล์….